ลด

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา

284.00฿

อื่นๆ

ชื่อต้นฉบับ International Relations: A Very Short Introduction
ผู้เขียน Christian Reus-Smit
ผู้แปล กษิร ชีพเป็นสุข
จำนวนหน้า 248 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • อะไรคือข้อจำกัดของอำนาจอธิปไตย
  • สงครามกลางเมืองมีบทบาทอย่างไรในการจัดระเบียบการเมืองโลก
  • ระบบเศรษฐกิจส่งผลต่อความชอบธรรมทางการเมืองอย่างไร
  • ระเบียบโลกแบบใดที่จะโอบรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง

คริสเตียน รูส์-สมิต ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ จะพลิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมที่สนใจเพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ แล้วมุ่งสำรวจ “การจัดระเบียบอำนาจหน้าที่ทางการเมืองระดับโลก” ตั้งแต่ยุคจักรวรรดิจนถึงรัฐอธิปไตยสมัยใหม่ ผ่านแว่นตาทฤษฎีอันหลากหลาย อาทิ สัจนิยม เสรีนิยม สตรีนิยม หรือแนวคิดหลังอาณานิคม พร้อมวิเคราะห์อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนสำคัญอย่างสงคราม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับล่าสุดนี้ เขียนเนื้อหาขึ้นใหม่ทั้งหมดให้สอดรับกับสถานการณ์โลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุประท้วงฮ่องกง เบร็กซิต หรือปัญหาผู้ลี้ภัย สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคใหม่ในฐานะ “รัฐศาสตร์ที่จำเป็น” เพื่อเข้าใจและเท่าทันเกมการเมืองโลกซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงอิทธิพลระหว่างรัฐ แต่ทุกตาเดินกระทบถึงพลเมืองทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน “รัฐ” ใดก็ตาม

 

IR ทดลองอ่าน

คุณอาจจะชื่นชอบ…