เสวนาสาธารณะ “นี่แหละทรราชย์: บทเรียนสู้เผด็จการจากโลกถึงไทย”

bookscape ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนคนรักประชาธิปไตยที่มีใจต่อสู้กับทรราชย์ มาร่วมวงสนทนาว่าด้วยเส้นทางการต่อสู้กับระบอบทรราชย์ ข้ามผ่านผู้นำเผด็จการ เพื่อฝ่าฟันสู่ประชาธิปไตย ในงานเสวนา “นี่แหละทรราชย์: บทเรียนสู้เผด็จการจากโลกถึงไทย”

ร่วมถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์โลกตะวันตก แล้วสะท้อนย้อนมองประเทศไทย แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ต่อสู้เผด็จการ พร้อมเสนอแนะแนวทางต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพในระบอบทรราชย์ เพื่อมุ่งสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ร่วมเสวนาโดย

  • ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า
  • พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรมทางการเมือง

ชวนสนทนาโดย

  • ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

ชวนคิดชวนคุยจากหนังสือ นี่แหละทรราชย์ Graphic Edition: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20
(On Tyranny Graphic Edition: Twenty Lessons from the Twentieth Century)

Timothy Snyder เขียน

Nora Krug ภาพประกอบ

แปลโดย สายพิณ ศุพุทธมงคล อาจารย์ผู้สอน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดหนังสือได้ที่ https://bookscape.co/books/history-of-everything/on-tyranny-graphic-edition

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

14.15-17.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

[กำหนดการ]

14.15 น. เริ่มลงทะเบียน

14.20 น. กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร รองคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30 น. เริ่มงานเสวนา “นี่แหละทรราชย์: บทเรียนสู้เผด็จการจากโลกถึงไทย”

16.20 น. ช่วง Q&A

สำหรับผู้ไม่สะดวกเข้าร่วมงาน รับชม Live ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก bookscape และเพจ tusocant