ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา

ตามที่ แผนงาน/โครงการ ชุมชนเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้มีโครงการจ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษา โดยวิธีการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปนั้น ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ วรวุฒิ เอกวิริยะกิจ สำหรับหลักสูตร Inner Art Journey กับ Play to Progress และ เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ สำหรับหลักสูตร เพศศึกษานอกตำรา

ตามประกาศด้านล่างนี้